Hoe ?

De uitvoering van een MarketShareMonitor© Project is verdeeld in drie Fases. Voor iedere Fase wordt offerte gemaakt. Iedere Fase wordt apart gefiatteerd en heeft een vaste prijs.

Projectteam: Het project wordt geleid door twee medewerkers van Het Stratégem. Toegevoegd worden –minimaal- 2 ervaren marketing-medewerkers en een medewerker ICT van uw organisatie. In goed overleg wordt nagegaan, hoe zij zullen meewerken in dit project.

 

De Uitvoering, per fase


Fase I: Inventarisatie en Interne analyse

 • Afbakening marktgebied/definitie doelgroepen
 • Locatie analyse, Inventarisatie concurrerend aanbod
 • Inschatting marktpotentie en marktpositie
 • Interne analyse:
  • Omzet-en marge-overzicht per COROP gebied/locatie +
  • Marketing Communicatie budget; per COROP gebied
 • Business Intelligence: queries CRM – ERP

Afronding: Rapportering en Presentatie resultaten


Fase II: Marktonderzoek en -analyse

 • Marktonderzoek regionale situatie, gebruiks-patronen, koopgedrag, Multi-channel situatie, winkel en Internet/web, marktsituatie per COROP-gebied
 • Koppeling bevindingen intern en extern onderzoek en analyse
 • Analyse, interpretatie

Afronding: Rapportering en Presentatie resultaten


Fase III: Ontwikkeling MarketShareMonitor Tool

Conclusies en aanbevelingen

 • Aanzet Plan van Aanpak:

Optimalisatie:

> Verkoop-organisatie
> Inzet Marketing communicatie budget
> Ontwikkeling ICT Tool voor MarketShare Monitoring
> Implementatie en Kennisoverdracht